Καρπουζας Δ., Τσιάμης Γ., Martin-Laurent F., Sibourg O., Ferrari F., (2017) Τοξικότητα των γεωργικών φαρμάκων στους μικροοργανισμούς του εδάφους: Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με μια πιο ολοκληρωμένης αξιολόγηση της;  
   
Storck V., Lucini L., Mamy L., Ferrari F., Papadopoulou E.S., Nikolaki S., Karas P.A., Servien R., Karpouzas D.G., Trevisan M., Benoit P., Martin-Laurent F., (2016) Identification and characterization of tebuconazole transformation products in soil by combining suspect screening and molecular typology. Environmental Pollution 208: 537-546  
   

Papadopoulou E., Karas P., Nikolaki S., Storck V., Ferrari F., Trevisan M., Martin-Laurent F., Karpouzas D.G.,(2016) The dissipation and adsorption of isoproturon, chlorpyrifos, tebuconazole and of their main metabolites: A lab-to-field assessment. Science of the Total Environment 569-570:86-96

 
   

Karpouzas D.G., Tsiamis G., Trevisan M., Ferrari F., Malandain C., Sibourg O. Martin-Laurent F., (2016) 'LOVE TO HATE'-Pesticides: Felicity or curse for the soil microbial community? An FP7  IAPP Marie Curie project aiming to establish tools for the assessment of the mechanisms controlling the interactions of pesticides with soil microorganisms. Environmental Science and Pollution Research 23:18947-18951

 

 

Storck, V., Karpouzas D.G., Martin-Laurent F (2017) Towards a new pesticide registration policy. Science of the Total Environment 575: 1027-1033

 

 

F. Martin Laurent, D.G. Karpouzas, F. Ferrari, M. Trevisan, G. Tsiamis, O. Sibourg (2017) Pourquoi faut-il se préoccuper de la toxicité des pesticides pour les micro-organismes du sol ? BIOFUTUR (Agroecologie) 382:44-49

 
Copyright 2013 All Rights Reserved - Created by Pgas